STICKA HÄL

-enligt Regia.
Regia har den snyggaste hälen!

Med förkortade varv och dubbla maskor.
Den är lite annorlunda än en vanlig häl, men försök att inte ”tänka” dig fram i beskrivningen, gör ett varv i taget!

Hälen stickas i slätstickning.
1/2 av alla maskor på skaftet skall bli häl. Sätt först 1/2 av alla maskorna på skaftet (sticka 2 och 3)  på en 6:e sticka som ”vilar”.
(så du har alla 5 strumpstickorna till hälen, du kommer att behöva den 5:e stickan på del 2.)
Fördela sedan resten av maskorna på 3 stickor. T.ex  10/12/10   (om strumpan har totalt 64 maskor på skaftet). Eller 10/10/10 (om strumpan har totalt 60 maskor på skaftet)

Del 1:
Varv 1 (rätsidan): Sticka alla maskor (på alla 3 stickorna för hälen) rätt, vänd.
Varv 2 (avigsidan): Gör en dubbel maska: Lyft garnet rakt upp på framsidan av arbetet (mot dig), den första maskan dras lite runt stickan och ser ut som 2 maskor. För stickan från höger in i den 1:a maskan (som ser ut som 2) och lyft av den, samtidigt som du drar garnet spänt bakåt. Om garnet inte dras tillräckligt spänt bakåt uppstår senare hål i stickningen.
Sticka resten av maskorna aviga, inklusive den sista maskan (på alla 3 stickorna för hälen)
Varv 3: Gör en dubbel maska, sticka rm FRAM till den dubbla maskan på föregående varv (som lämnas ostickad), vänd
Varv 4: Gör en dubbel maska, sticka avigt fram till den dubbla maskan (som lämnas ostickad), vänd.
Upprepa varv 3 och 4 tills de dubbla maskorna har stickats fram till mittdelens yttersta maskor.
Nu ser det ut så här:
Klicka på bilden för att se större.
Här ser du stickan med 1/2 av maskorna som ”vilar”.

1/2 hälen är nu klar.
Sticka nu 2 varv slätstickning i rundvarv med samtliga maskor, hälen och fotens övre sida.
Se till att de dubbla maskorna stickas ihop på 1:a varvet som 1 maska, dvs maskans båda maskbågar stickas rätt ihop.
Efter dessa 2 varv stickas hälens 2:a del så här:

Del 2, stickas på de 3 hälstickorna, maskantalet och fördelningen är det samma som när du påbörjade hälen del 1:

Varv 1 (rätsidan): Sticka rät t o m den mitterste delens sista maska, vänd.
Varv 2 (avigsidan): Gör en dubbel maska, sticka återstående maskor avigt, även den mittersta tredjedelens sista maska, vänd.
Varv 3: Gör en dubbel maska. Sticka rätt fram till den dubbla maskan som nu stickas ihop till en maska, sticka ytterligare 1 m rätt från den 3:e stickan, vänd.
Varv 4: Gör en dubbel maska. Sticka avigt fram till den dubbla maskan, sticka den dubbla maskan avigt ihop till 1 maska, sticka ytterligare 1 maska avigt från den 1:a stickan. Vänd.

Upprepa varv 3 och 4.
Alla maskorna kommer nu att hamna på den mittersta stickan, detta kan bli lite ”trångt”, så dela gärna maskorna på mitten så blir det lättare, använd den 5:e strumpstickan.
Nu är hälen klar!
Sticka nu rätt runt alla maskorna på foten. De sista dubbla maskorna stickas ihop till en maska. Fördela gärna maskorna igen så du får som när du stickade skaftet.
Jag fick ett litet hål i övergången häl/fot här som ni ser, men det kommer jag att strama till från avigsidan, och sy fast när jag fäster trådarna sen.

Lycka till!

2 kommentarer till STICKA HÄL

Lämna ett svar